Curriculum Vitae

 

fred cvIn 2009 is Fred Mascini gestart met ‘Kwaliteits- en Procesmanagement Mascini’ (KPMMascini) en werkt hij sinds enige jaren als freelance consultant. Hij ondersteunt bedrijven bij het beheersen en verbeteren van hun bedrijfsprocessen en het ontwikkelen en voeren van eenvoudige en doeltreffende managementsystemen, met het realiseren van de meest optimale procesresultaten en het voorkomen van verspillingen als doel.
Hij onderscheidt zich door een praktische en doelgerichte aanpak op basis van een jarenlange ervaring, gecombineerd met een grote betrokkenheid bij de bedrijven waarvoor hij werkt. Daarnaast geeft hij trainingen aan opleidingsinstituten en ondersteunt hij projecten van gerenommeerde consultancy bureaus en systeemaanbieders. Hij werkt met andere collega-freelancers samen om de continuïteit van projecten en trainingen te kunnen waarborgen.

Van 1998 tot 2009 werkte hij bij BS&I bedrijfsoptimalisatie, een management consultancy bureau dat bedrijven helpt met het beheersen en verbeteren van hun bedrijfsprocessen. In de functie van projectmanager ondersteunde hij tientallen bedrijven bij de invoering van kwaliteits- en milieumanagement, procesbeheersing, continue verbetering met teams, ontwikkeling van cultuuraspecten, strategische innovatie, beleid en strategie. In deze periode ontwikkelde hij zich ook tot een ervaren trainer om deze projecten te kunnen ondersteunen.

Van 1985 tot 1998 was hij Quality manager bij de Samas groep (Assenburg/Aspa) voor de productiebedrijven van stalen kantoormeubelen. In eerste instantie initieerde en begeleidde hij kwaliteitscirkels (verbetergroepen). Naast typische kwaliteitsaspecten als uitvalreductie en procesbeheersing begeleidde hij steeds meer teams richting lean production (omsteltijdreductie, pull, zero inventories, continue verbetering, 5S, etc.). Later kwam de focus meer op kwaliteits- en milieumanagementsystemen te liggen en leidde hij het bedrijf naar ISO 9001 en 14001 certificatie. Het managementsysteem werd integraal toegepast als total quality management volgens het EFQM model. Het kwaliteitssysteem dat gemonitord werd met prestatie indicatoren werd steeds meer een bedrijfsmanagementsysteem.

Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie bij Philips Duphar (later Solvay) te Weesp als bedrijfskundig medewerker en als hoofd van de kwaliteitscontrole afdeling. Hij (1955) studeerde chemische technologie en bedrijfskunde aan de HTS Amsterdam, en volgde later een aanvullende opleiding Quality Engineering aan de HTS Utrecht.