Waar KPMM voor staat

 

KPMM staat voor Kwaliteits- en ProcesManagement Mascini, het is de bedrijfsnaam van Fred Mascini (zie CV)

KPMM ondersteunt bedrijven bij het beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen en voeren van een eenvoudig en doeltreffend managementsysteem, met het realiseren van optimale procesresultaten, het voorkomen van verspillingen en het realiseren van klanttevredenheid als doel.
Kwaliteit, Milieu, Arbo, de interne Logistieke benadering en het beheersen van risico’s daarin zijn speerpunten bij het realiseren van een managementsysteem.

KPMM hanteert Lean Quality als rode draad om optimale resultaten te bereiken in:

  • de industrie
  • de zorg
  • de dienstverlening