Wat KPMM voor u doet

 

KPMM werkt in opdracht van opdrachtgevers aan het behalen van de meest optimale procesresultaten en het voorkomen van verspillingen.

Typische activiteiten van KPMM zijn:

 • Directie, management en medewerkers helpen om goede managementsystemen te voeren die daadwerkelijk risico's elimineren en helpen om goede resultaten te halen, d.w.z.:
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen en communiceren van beleid en strategie;
  • Analyseren en in beeld brengen van processen;
  • Invoeren van het meten van de procesprestaties;
  • Het organiseren en faciliteren van verbeterteams voor bijvoorbeeld uitvalreductie, omsteltijdverkorting, productverbetering, voorraadverlaging, verbeteren van de processtroom, etc.;
  • Het ontwikkelen van een cultuur gericht op continu verbeteren;
  • Medewerkers trainen;
 • Opzetten, invoeren, vernieuwen en onderhouden van kwaliteitsmanagement-, milieumanagement- en arbomanagementsystemen
 • Klaarstomen voor, en begeleiden van certificatieaudits voor ISO 9001, 14001 en 18001, of voor speciale branches: de automotive TS 16949, de zorg HKZ, en de aerospace AS9100.
 • MVO integreren in uw bestaande managementsysteem. Een ‘gap-analisys uitvoeren t.o.v. ISO 26000.
 • Interim kwaliteits-, of milieumanagement; veelal in deeltijd, bijvoorbeeld één dag per week;
  SWOT analyses faciliteren;
 • Het uitvoeren van interne audits in uw bedrijf, of  externe audits bij uw leveranciers;
  Helpen om meer klantgericht te worden:
  • Klantgerichte cultuur;
  • Bedrijfsprocessen richten op de klant;
  • Klachtenafhandeling en -analyse;
  • Klanttevredenheid meten.
 • Begeleiden bij de implementatie van een geautomatiseerd managementsysteem;
 • Verzorgen van trainingen bij opleidingsinstituten.